Region Midtjylland giver tilladelser til indvinding af sand, grus, sten, tørv, ler, plastisk ler, kalk og andre råstoffer.
Regionen planlægger, hvor indvindingerne skal være.

Læs mere om råstoffer

Råstofplan

Region Midtjyllands Råstofplan 2016 har været offentliggjort i perioden 18. oktober til 17. november 2016. To af råstofgraveområderne, Asklev og Kalbygård, er blevet påklaget. Klagerne er indsendt til Natur- og Miljøklagenævnet. De resterende råstofgraveområder er nu gældende, og kan ses på kortet på denne side:

www.raastofplan-midt.rm.dk

Tilladelse til råstofindvinding

Regionen giver tilladelser til råstofindvinding og fører tilsyn med råstofgravene. Brug venligst ansøgningsskemaer til tilladelser.

Tidligere offentliggjorte tilladelser/afgørelser

Vil du gerne modtage ren jord i din råstofgrav?

Regionen kan give tilladelse til at deponere fyldjord i råstofgrave, hvis det ikke strider imod drikkevandsinteresser.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os og få mere at vide om planlægningen, ansøgning eller tilsyn med råstofgrave.

raastoffer@ru.rm.dk eller tlf. 7841 1999.