04.01.2017

Med hjælp fra en forsker og medfinansiering fra Innovationsfonden har Conpleks Innovation i Struer fået udviklet ruteplaner til deres udendørs mobile robotter. Det har blandt andet givet en opkridtningsrobot til fodbold en solid kickstart.

Få måneders intenst udviklingsarbejde sammen med en forsker var med til at lægge fundamentet til en opkridtningsrobot til fodbold. Den er blevet en stor succes for virksomheden Conpleks Innovation i Struer og deres samarbejdspartner Intelligent Marking i Hjørring.

125.000 kr. fra Innovationsfondens InnoBooster-program gav Conpleks mulighed for at hyre en forsker i tre måneder til at udvikle ruteplaner til deres udendørs robotter, der både kan slå græs og kridte fodboldbaner op.

- Medfinansieringen fra InnoBooster gav os en kickstart på det helt rigtige tidspunkt i udviklingsfasen, siger medejer Tom Simonsen.

Han startede virksomheden i 2010 sammen med Hans Knutsson, og de har allerede 10 medarbejdere ansat, og ambitioner om at medarbejdertallet runder 20. Mindst.

- Vi er rigtig gode til software til robotter, men vi havde behov for ekstra forsker-kompetencer udefra til at udvikle en helt speciel software. Nemlig til at programmere vores udendørs robot til konkrete opgaver som at kridte f.eks. en given fodboldbane op og gemme ruteplanen til senere brug, siger Tom Simonsen.

Conpleks Innovation havde hørt om en forsker med netop de kompetencer, og virksomheden fik hjælp til at skrive en ansøgning om at ansætte forskeren fra Aalborg Universitet i en tidsbegrænset periode. Det samlede budget var på 450.000 kr. med 125.000 kr. fra InnoBooster.

- Vores projekt blev godkendt, og vi fik råd til at ansætte den eksterne forsker. Beløbet var ikke stort, men gjorde det muligt at få præcis den viden, vi havde brug for, påpeger Tom Simonsen.

Det fundament af viden, som blev skabt ved hjælp af forskeren, giver stadig værdi i virksomheden. Conpleks bygger nu ovenpå. Både selv og sammen med andre samarbejdspartnere.

- Vi arbejder videre med at udvikle et forbedret ruteplanlægningsmodul. Det skal blandt andet gøre robotten i stand til at køre udenom forhindringer, fortæller Tom Simonsen.

Hvor meget vækst, saltvandsindsprøjtningen fra InnoBooster har skabt, kan han ikke sætte tal på, for det er svært at isolere, hvor meget det i sig selv har generet.

- Vores udviklingsbudget er årligt på omkring 5 mio. kr. og 125.000 kr. fra Innovationsfonden er derfor kun en meget lille del. Men det har gjort en forskel, for det betød, at vi kom i gang på et afgørende tidspunkt og kunne holde et skarpt fokus, fremhæver Tom Simonsen.

Erfaringerne med InnoBooster har været så gode, at Conpleks netop har sendt en ny ansøgning af sted sammen med en samarbejdspartner. Samtidig anbefaler Conpleks varmt programmet til kunder og andre partnere. Og det glæder udviklingsdirektør i Region Midtjylland Kim Kofod Hansen.

- Rigtig mange midtjyske virksomheder har ligesom Conpleks Innovation allerede haft gavn af Innovationsfondens InnoBooster-program. Men vi vil gerne have, at endnu flere får del i de mange millioner kroner, der er afsat til at støtte samarbejdet mellem forskere og virksomheder, siger Kim Kofod Hansen.

Region Midtjylland indgår nu en 3-årig samarbejdsaftale med Innovationsfonden. Den betyder bl.a., at iværksættere og mindre virksomheder kan få et personligt møde med René Damkjer, som er Innovationsfondens nye mand i det midtjyske.

Han kan bl.a. oplyse virksomhederne om, hvordan de kan få støtte til at ansætte en højtuddannet medarbejder eller samarbejde med universiteter eller andre videninstitutioner om udvikling af nye produkter eller services. Ligesom han gerne tager ud til virksomhederne.

- Det giver en bedre forståelse at møde virksomhederne i deres egne omgivelser, frem for at de skal komme til mit kontor i Aarhus eller Herning. Innovationsfondens succes er, at virksomhederne får succes og vokser, siger René Damkjer.

Faktaboks

En samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Innovationsfonden bringer ny viden i spil hos iværksættere og små og mellemstore virksomheder i Midtjylland med særlig fokus på deres behov.

Innovationsfonden investerer mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr. i nyskabende produkt- eller procesorienterede projekter med et stærkt forretningsmæssigt potentiale, hvor ny viden bringes i spil. Virksomheden investerer selv 2/3 og Innovationsfonden den sidste tredjedel.

Se mere på www.innovationsfonden.dk eller ring til InnoBoosters hotline i Midtjylland på 7015 1619