Regionsrådet godkendte udviklingsstrategien den 30. januar 2019. Se udviklingsstrategi 2019-2030 (pdf).  

FN's verdensmål

Regional udviklingsstrategi

Regionsrådet har besluttet at udarbejde en strategi for sit arbejde med Regional Udvikling. Formålet er at skabe retning, synlighed og en skærpet profil for den regionale rolle i det partnerskab, som skal sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Strategiudkastet sætter retning for og perspektiv på Regional Udviklings opgaver, efter regionerne fra 1. januar 2019 ikke længere skal have en erhvervsfremme- og en turismeindsats. Strategien er samtidig en invitation til samarbejde om komplekse samfundsudfordringer og andre vigtige indsatser for vores samfund. 

Udviklingsstrategien har fokus på regionernes opgaver og samarbejder inden for regional udviklings områder. Det vil sige: kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse, miljø, infrastruktur, udvikling i landdistrikterne, natur og rekreative formål, grøn omstilling, klimatilpasning og sundhedsinnovation. 

En strategi med fire spor 

Strategien har fire prioriterede spor. Sporene tager udgangspunkt i de konkrete regionale opgaver og ekspertiser og knytter dem samtidig an til samfundsmæssige og globale udfordringer. 

  1. At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen. 
  2. At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle.
  3. At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling.
  4. At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet - for borgeren og tæt på borgeren. 

Den røde tråd i strategien er, at Region Midtjylland og den midtjyske region bidrager til at skabe gode, fremtidssikrede løsninger - inden for rammen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Illustration_partnerskab_strategi_1024.png

Illustration fra strategien. Illustrationen viser, hvordan forskellige aktører har været inddraget i processen med input til udviklingsstrategi 2019-2030.

Skabt i partnerskab 

Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019-2030 skal løftes i partnerskaber – og den er skabt i partnerskaber. I 2018 blev der således gennemført en bred vifte af aktiviteter med det formål at inddrage de mange aktører, som udgør det partnerskab, der skal bidrage til at gennemføre og prioritere en regional udviklingsstrategi.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Se strategien

   

Klik på billedet for at se Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019-30 (pdf). 

Hent en printvenlig version af udviklingsstrategien (pdf)

RUS-brochure_forside_1024px.png

 

Proces for udviklingsstrategien 2019-2030.

Inddragelse og tilblivelse: marts-august 2018.
Høringsfase: 1. oktober til 26. november 2018.
Strategien blev godkendt af regionsrådet den 30. januar 2019. 
Februar-september 2019: Strategien har været til udtalelse i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
Endelig godkendelse i regionsrådet: 30. oktober 2019

 

Vil du dele eller læse mere?

Har du lyst til at kommunikere om verdensmålene og verdensmålene som ramme for udviklingsstrategien i Region Midtjylland, anbefaler vi hashtag: 

#dksdg 

#fn17midt 

#regionmedverdensmål 

 

"Sdg" står for sustainable development goals - altså bæredygtige udviklingsmål. Læs mere på FN's hjemmeside om SDG

Den hurtige genvej til udviklingsstrategien er: fn17.rm.dk