Step-by-step guide til at arbejde med verdensmålene i sine projekter

Denne step-by-step guide er et redskab, der hjælper dig, jer, teamet eller afdelingen med at identificere de vigtigste verdensmål for et projekt.

Guiden skal gøre jer opmærksom på områder, aspekter og samarbejdspartnere, som I måske ikke er vant til at tænke ind. Måske vil I også opdage utilsigtede effekter ved jeres projekt - positive.

Klik på guiden for at åbne. (OBS: Dette er en testudgave af guiden)