Region Midtjylland arbejder for at sikre råstoffer til samfundet. Regionen er bevidst om, at råstoffer som sand, grus og sten er klodens knappe ressourcer, og indvinding påvirker mennesker og miljø.

Om projektet

Regional Udviklings råstofteam arbejder i samspil med politikerne om en ny råstofplan. Udgangspunktet er, at der skal lokaliseres mulige steder at indvinde råstoffer, og fra naturens hånd er Region Midtjylland et område af landet, hvor der er mange råstoffer i undergrunden. Danmark er et af de lande i EU, der forbruger flest råstoffer per indbygger, derfor skal den kommende Råstofplan 2020 have fokus på en bæredygtig udvikling ift. råstofferne fx med øget genanvendelse, men også med blik for at mindske den tunge råstoftransport og sikre naturen efter råstofindvinding.

Foto: Niels Åge Skovby

Spørgsmål & svar:

Kirstine Skov Nielsen, geolog, Råstoffer, Region Midtjylland


Hvordan var det at arbejde med FN17-guiden?

- Det var intenst og vedkommende at belyse råstofområdet ud fra verdensmålene, og det giver lyst til at arbejde mere med FN’s 17 verdensmål.


Hvad har det åbnet for af bæredygtige vinkler i jeres projektcase?

- Arbejdet med guiden har været med til at tydeliggøre, hvordan vores projekt med regionens Råstofplan 2020 kan bidrage både positivt, men også negativt til FN’s verdensmål og delmål. Det er jo klart, at råstoffer både er med til at sikre udvikling, samtidigt med at det er en belastning/udfordring for kloden, at råstofferne fjernes og anvendes af os mennesker.


Hvilke nye muligheder og samarbejder kan det kaste af sig (som I ikke tidligere har tænkt på)?

- Vi kan med fordel samarbejde omkring bæredygtighed med vores kollegaer i andre fagkontorer internt i Regional Udvikling. Derudover har vi identificeret et væld af mulige eksterne samarbejdspartnere lige fra borgergrupper, til myndigheder, brancher, forskningsinstitutioner og det store udland.

Foto: Niels Åge Skovby


Beskriv forskellen på at inddrage verdensmålene ift. ikke at gøre det?

- Verdensmålene er i den grad med til at tydeliggøre rammerne omkring projektet og skærpe vores mål med projektet - altså regionens råstofplan. Snævert set kan man sige, at det handler om, hvor de næste råstoffer kan indvindes. Men vi skal have et meget længere lys på, og det hjælper verdensmålene med.


Hvad, tror du, det betyder for projektets perspektiver/målsætninger, at I har arbejdet med verdensmålene?

- Vi kommer til at kigge langt mere udad og mere på tværs i stedet for blot at se på projekt-råstofplan, som vi plejer.


Dit bedste råd til andre, der skal arbejde med guiden?

- Du skal arbejde med guiden med et åbent sind, og du skal forholde dig nysgerrigt til de steps, som guiden tager dig igennem sammen med dine kollegaer. Vask tavlen ren og tillad dig selv at tænke ud af boksen. Afsæt god tid til processen, da nogle af punkterne i guiden kræver tid og gennemarbejdning.

- Hos os var tiden især givet godt ud, da vi skulle identificere mulige fremtidige projekter, samt mulige partnerskaber.

- Og så vil jeg også klart anbefale, at man finder en god mødeleder/facilitator. Det hjælper med at komme tilbage på sporet i guiden, hvis I skulle ryge ud af en tangent.

Foto: Niels Åge Skovby