Her finder du de værktøjer, som du med fordel kan bruge undervejs i processen med at finde de vigtigste verdensmål for netop dit/jeres projekt/idé. Der er også link til alle værktøjer i guiden på side 15.
     

Motivationsark (step 1)

Verdensmålskort (step 2)

Delmålsark (step 3)

Procesværktøj (step 3)

Projektets bidrag til delmål (step 4)

Opsamlings- og beslutningsskema (step 5)