Hvad?

SAMFUNDSFORMERNE er et forum hvor 38 udvalgte unge mennesker mellem 18-25 år på tværs af regionen kan mødes og bidrage til at forme og sætte aftryk på Region Midtjyllands aktiviteter og politikker.

SAMFUNDSFORMERNE bliver inviteret til at deltage i paneler, digitale og fysiske workshops, webinarer, spørgeskemaer og udvikling af konkrete løsninger, der kan præge beslutningerne i regionsrådet. Vi håber, at de unge vil deltage i idéprocesser, hvor der skal knækkes nødder her og nu. SAMFUNDSFORMERNE får mulighed for at invitere regionens politikere til møder, og mulighed for at fremlægge idéer og emner, som du synes er spændende.

SAMFUNDSFORMERNE skydes i gang med en 72 timers dannelsesrejse, hvor gruppen rystet sammen, og gennem workshops arbejder vi blandt andet med:

  • Hvordan man sætter en dagsorden i den offentlige debat.
  • Hvordan man får noget på en dagsorden som folkevalgte kan beslutte.
  • Hvordan offentligt støttede initiativer finansieres.

Hvorfor?

Vi tror på, at unge mennesker skal involveres og have mulighed for at påvirke og bidrage til processer og politiske beslutninger. Derfor lancerede vi i 2021 initiativet SAMFUNDSFORMERNE. Et tilbud til unge mellem 18-25 år, som drømmer om at være med til at forme og forandre samfundet, og sætte aftryk på Region Midtjyllands aktiviteter.

Med SAMFUNDSFORMERNE får unge mennesker i regionen spændende udfordringer og muligheden for at bidrage til, at Midtjylland bliver en bedre region. Derudover får man et godt indblik i politisk arbejde og mulighed for at få stor indflydelse på, hvordan Region Midtjylland skal formes i fremtiden.