Den 25. april var en lang række aktører inviteret til dagsseminar, for at drøfte og komme med input til Region Midtjyllands kommende Vækst-og udviklingsstrategi.

Velkomst ved Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og Miljødirektør Jytte Gad Lauridsen

Dagen startede med oplæg fra blandt andet Dorthe Aaboe Kallestrup fra Egetæpper om anvendelse af FN's verdensmål i praksis.

Herefter blev der afholdt en række workshops, hvor der blev diskuteret konkrete udfordringer og muligheder indenfor bl.a. følgende temaer

Acceleration af bæredygtig omstilling

Et internationalt perspektiv på vækst- og udviklingsstrategien

Fødevarer på recept? - kultur, sundhed og ernæring

God mobilitet for alle

Innovation, bæredygtig forretningsudvikling og iværksætteri

Klog vandplanlægning og udvikling

Kulturens rolle i den regionale vækst og udviklingsstrategi

Uddannelse og kompetence

Revideret 11-02-2020