Region Midtjylland vil være en attraktiv og bæredygtig region - for alle borgere. Vi vil give både nuværende og kommende generationer
mulighed for at dække deres behov og skabe det liv, de ønsker.

Derfor arbejder Region Midtjylland med strategier og planer, der kan sikre en god udvikling i Midtjylland. Fundamentet for den ambition er FN’s 17 verdensmål.

Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030

Mennesker der går på en motorvej
Regionsrådet vedtog den 30. oktober 2019 Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030. Visionen for strategien er at skabe en attraktiv og bæredygtig region, hvor borgeren er i centrum for fremtidige indsatser, og at skabe holdbare, bæredygtige løsninger på tværs af regionen. Samtidig har strategien FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som ramme.

Læs Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030

Download printvenlig version af Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030 (pdf)

 

Proces for udviklingsstrategien 2019-2030:

Inddragelse og tilblivelse: marts-august 2018
Høringsfase: 1. oktober til 26. november 2018
Udtalelse i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: februar-september 2019
Endelig godkendelse i regionsrådet: 30. oktober 2019

Fælles om bæredygtige løsninger. Revision af Regional Udviklingsstrategi for Midtjylland

Håndbog i Regional Udvikling

Forside på Håndbog i Regional Udvikling
Håndbog i Regional Udvikling bygger ovenpå Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030. Håndbogen giver et overblik over alle de opgaver, som Region Midtjylland beskæftiger sig med inden for bæredygtig udvikling og vækst. I håndbogen kan du læse mere om de forskellige opgaver og områder, og se nogle af de resultater, der er opnået siden 2019.

Download Håndbog i Regional Udvikling (pdf)