Region Midtjylland arbejder i 2023-2024 på at revidere den regionale udviklingsstrategi.

Midtjylland står over for en række store og vilde problemer. Mange problemer deler vi med resten af Danmark og med resten af verden. Ingen kan løse udfordringerne alene. Derfor vil vi samarbejde på tværs af myndigheder, virksomheder, organisationer og borgere om at finde løsninger på en række samfundsmæssige udfordringer.

De regionalpolitiske fora

Region Midtjylland inviterer repræsentanter fra politik, videninstitutioner, erhvervsliv, organisationer og civilsamfund til at deltage i otte forskellige regionalpolitiske fora.

Hvert forum er sammensat af deltagere med forskellige interesser og baggrund for at skabe en mangfoldig dialog og diskussion.

De regionalpolitiske fora skal:

 • Mødes til tre arbejdsmøder.
 • Arbejde med otte forskellige samfundsudfordringer.
 • Udarbejde anbefalinger til løsninger og initiativer.

Otte udfordringer

De regionalpolitiske fora skal arbejde med otte forskellige udfordringer:

 • Hvordan hjælper vi unge, der står udenfor?
 • Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder?
 • Hvordan får vi flere til at stige på?
 • Hvor finder vi arbejdskraften?
 • Hvordan mindsker vi forbruget?
 • Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling?
 • Hvordan understøtter vi det gode liv på landet?
 • Hvad gør vi, når vandet kommer?

Udfordringerne er beskrevet i publikationen Fælles om bæredygtige løsninger. Revision af Regional Udviklingsstrategi.

Læs Fælles om bæredygtige løsninger. Revision af Regional Udviklingsstrategi

Udfordringerne er udvalgt på baggrund af aktualitet, data og en række analyser, som er samlet i publikationen Midtjyske Udfordringsbilleder.

Læs Midtjyske Udfordringsbilleder

Tidslinje

De regionalpolitiske fora arbejder i 2023-2024 med udfordringer og løsninger inden for hvert tema.
Her er tidslinjen for arbejdet:

1. halvår 2023

 • Hvordan hjælper vi unge, der står udenfor?
 • Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder?

2. halvår 2023

 • Hvordan får vi flere til at stige på?
 • Hvor finder vi arbejdskraften?

1. halvår 2024

 • Hvordan mindsker vi forbruget?
 • Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling?

2. halvår 2024

 • Hvordan understøtter vi det gode liv på landet?
 • Hvad gør vi, når vandet kommer?

Udfordring 2: Blomsterne forsvinder

Udfordring 3: Kollektiv trafik

Udfordring 4: Manglende arbejdskraft

Udfordring 5: Stigende forbrug

Udfordring 8: Vandet kommer