Den Regionale Udviklingsplan er i 2015 afløst af Vækst- og Udviklingsstrategien for Region Midtjylland.

Den regionale udviklingsplan 2012 inviterede til samarbejde.

Opfordringen lød:

Brug den som afsæt for dialog, strategiarbejde og sektorplaner

Se bladreudgave af Den regionale udviklingsplan 2012.
Download Den regionale udviklingsplan 2012 (pdf).

Den regionale udviklingsplan er en overordnet strategi for udviklingen i regionen. Strategien er udarbejdet i fællesskab mellem regionen og de 19 kommuner, ligesom der er hentet inspiration og opbakning fra mange andre regionale aktører.

Den overordnede vision er, at i 2030 er Region Midtjylland en international vækstregion i et sammenhængende Danmark.

Der er 8 indsatsområder, som tilsammen afgør den regionale udvikling. Næsten alle udviklingsinitiativer, som igangsættes af regionen sker som led i udmøntningen af den regionale udviklingsplan. På flere områder arbejdes på tværs af de 8 indsatsområder, eksempelvis i det internationale arbejde (læs mere om det internationale samarbejde).

Læs mere om eksempler på aktiviteter, planer og strategier under de 8 indsatsområder under følgende overskrifter:

Klimatilpasning

I 2030 er klimaudfordringerne offensivt varetaget, og vi har omsat udfordringer til nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer.

Klimatilpasningsskabelon
Klima i praksis
Projekt klimatilpasning

Miljø og energi

I 2030 er vi på højt internationalt niveau med bæredygtig ressourceanvendelse. Miljøvenlig innovation har styrket konkurrencen hos virksomheder og videninstitutioner i regionen.

Strategisk energiplanlægning
Energiperspektivplan for 50 % VE
Øvrige projekter og aktiviteter

Uddannelse

I 2030 har alle borgere mulighed for uddannelse, med et uddannelsesudbud der fleksibelt og sammenhængende tilgodeser den enkeltes og samfundets behov for viden og kompetencer.

Uddannelse
Uddannelsespolitik

Byer og landskab

I 2030 indgår byer i samarbejde med deres opland og andre byer for at styrke hinanden og generere bæredygtig udvikling. Vi har sikret rent grundvand, samt fremmet de landskabelige kvaliteter.

Landdistriktsudvikling

Mobilitet

I 2030 er der god mobilitet for borgere, varer og informationer. Vej- og banenettet er udbygget, og vi har miljøvenlig kollektiv transport samt et fintmasket digitalt højhastighedsnet.

Infrastruktur
Kollektiv trafik
Bredbånd

Erhverv og turisme

I 2030 er der skabt et globalt konkurrencedygtigt erhvervsliv, der baserer sig på bæredygtig vækst og har formået at omsætte samfundets udfordringer til forretning.

Erhvervsudviklingsstrategien
Turisme
Vækstforum

Kultur

I 2030 er alle opsat på at bringe kreative kompetencer i spil. Alle har mulighed for og lyst til at deltage i kulturlivet i regionen, og her er gode rammer for kulturel og kunstnerisk udvikling.

Aarhus 2017
Kulturpolitik

Sundhed

I 2030 tilbydes en sammenhængende sundhedsindsats på højt internationalt niveau og med fokus på at fremme borgernes mulighed for trivsel.

Planer for fremtidens sundhedsvæsen

Links

28. august 2013
Bredbånd i hele Danmark
Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland er gået sammen om en konference om bredbånd i hele Danmark. 

25. april 2013
Den fælles skabelon til klimatilpasningsplan præsenteres

21. marts 2013
3. workshop om klimatilpasningsplan, hvor vi især arbejder med kapitel 3 og 4.

7. marts 2013
2. workshop om klimatilpasningsplan, hvor vi især arbejder med kapitel 1 og 2.

26. februar 2013
Første mødedato i en workshop over 3 dage, hvor vi skaber en fælles skabelon for klimatilpasningsplaner.
Invitation
Program

Seminar
"Kreativ brug af skybrudskort – kreativ brug af vand".
den 25. oktober 2012
Se materiale fra seminaret