Lup over kort der viser Region Midtjylland

Denne side samler en del af de mange af de tal og statistikker, som Region Midtjylland løbende henter og opgør, så regionsrådet kan træffe beslutninger på baggrund af et godt datagrundlag.

Siden rummer også information og den regionale udviklingsstrategi 2019-2030, der sætter retning for regionens vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig region for alle. Strategien indeholder for øvrigt også data, som understøtter strategiens fokusområder.

KompetenceBaseret Regional Analyse (KOBRA)