Beskæftigelsen i Region Midtjylland steg med cirka 10.500 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.

Samtidig går det igen den rigtige vej med ledigheden, som faldt med 500 fuldtidsledige fra november til december 2017.

Der er fremgang i såvel omsætning som eksport, som voksede med henholdsvis 7,8 og 13,4 procent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.

Der er et fald i industriens konjunkturindikator, en stigning i byggeriets og status quo i serviceerhvervenes. Der er kraftig mangel på arbejdskraft i byggeriet.

Konjunkturredegørelse 1. kvartal 2018

Konjunkturredegørelse 4. kvartal 2017

Konjunkturredegørelse 3. kvartal 2017

Konjunkturredegørelse 2. kvartal 2017

Konjunkturredegørelse 1. kvartal 2017

Konjunkturredegørelse 4. kvartal 2016