Turisme er et internationalt væksterhverv, hvor der fortsat forventes en vækst fremover. En tilbagegang i turismen i Danmark (og Region Midtjylland) er de seneste år vendt til en fremgang. 

Vækstforum for Region Midtjylland ønsker fortsat aktivt at medvirke til at skabe udvikling og vækst i turismen. På mødet den 15. juni 2016 har Vækstforum vedtaget "Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020" og "Handlingsplan 2016-2020 VÆKST i turismen 2.0 i Region Midtjylland".

Turismen hører ind under Fokuseret vækst i Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2015 og under fokusområdet Kreative erhverv, ikt og turisme i Vækstplan 2016-2020.

Ny VÆKST i turismen 2.0

Ny VÆKST i turismen 2.0 fastlægger strategi og handlingsplan for den regionale turismeindsats frem mod 2020. Indsatsen bygger dels videre på dem regionale indsats, der blev startet i 2011 og dels på organiseringen af dansk turisme med landsdækkende udviklingsselskaber, som trådte i kraft primo 2015.

Læs mere om Ny VÆKST i turismen 2.0

Eventpulje

Vækstforum har på mødet d. 21. oktober 2015 vedtaget nye kriterier for tildeling af støtte fra Eventpuljen.

Kriterierne understreger vigtigheden af, at det er store betydende internationale events, med en betydelig turismeøkonomisk, erhvervsmæssig og regional værdi, som får støtte fra Vækstforums eventpulje. 

Læs mere om Eventpuljen.                                                

Turismekonferencen 2016

Turismekonferencen 2016 fandt sted på Hotel Scandic Silkeborg torsdag den 10. november. 

På konferencen var der indlæg om internationale og nationale tendenser i turismen og modtagerne af TurismeVÆKSTprisen 2016 blev afsløret. 

Læs mere om Turismekonferencen.

Region Midtjyllands TurismeVÆKSTpris

Vinderen af Region Midtjyllands  TurismeVÆKSTpris 2014 (Northside Festival)Region Midtjylland oprettede i 2012 TurismeVÆKSTprisen med det formål at anerkende og belønne turisterhvervets mange bestræbelser på at skabe udvikling og vækst og øge professionaliseringen. 

Den er et led i den store turismesatsning “Ny VÆKST i turismen” og sætter fokus på vellykkede tiltag, der kan inspirere resten af erhvervet.

Læs mere om TurismeVÆKSTprisen.

Håndbøger

Find inspiration til udvikling af en strategi for online tilstedeværelse, bliv inspireret til at indgå professionelle partnerskaber eller sæt ansigt på dine målgrupper.

Vi har samlet en række håndbøger til inspiration og hjælp for turismeerhvervet.

Udgivelserne er udarbejdet i forskellige projekter og med forskellige samarbejdspartnere.

Håndbøger om turisme

Eksterne links

VisitDenmark
På VisitDenmarks hjemmeside kan du fx på Danmarkskortet søge efter overnatning, oplevelser og aktiviteter overalt i Danmark.

Tal og analyser fra VisitDenmark

Turismens TrendBlog

Dansk Kyst- og Naturturisme

MeetDenmark