Regional Udvikling vil sundheds- og procesinnovation – fordi de gode idéer på hospitaler og andre steder i organisationen understøtter vækst i erhvervslivet - og fordi erhvervslivets gode idéer kan give bedre patientbehandling.

Sundhedsinnovation er både regionalt og nationalt udpeget som indsatsområde med baggrund i den store samfundsmæssige interesse fra såvel et erhvervsøkonomisk som et sundhedsøkonomisk perspektiv.

Sundhedsinnovation dækker over opfindelser, som løser konkrete problemer i klinikken og skaber forbedringer for patienter og borgere. Disse opfindelser kan føre til forretningsudvikling og dermed vækst. Sundhedsinnovation er også omsætning af forskning fra de kliniske miljøer, som bliver til erhverv, eksempelvis Cetrea-tavler, ambu-flex, sporbarhed, dataopsamling eller fremtidens fødestue.

Ikke al innovation handler om udvikling af nye produkter, som kan blive til forretning og dermed skabe vækst. Procesinnovation handler om at gøre ting smartere, både for patienter, borgere og medarbejdere. Procesinnovation kan både være radikal nytænkning og små forbedringer i dagligdagen. Procesinnovationer som eksempelvis nye og velfungerende arbejdsgange kræver, ligesom sundhedsinnovationer, integration i eksisterende praksis eller etablering af nye praksisser og organisering, ligesom de skal opnå spredning, for at vi som samfund opnår det fulde udbytte. Procesinnovation er relevant, der hvor eksisterende processer og arbejdsgange fundamentalt bør gentænkes, eller hvor der er et behov eller problem, men ingen eksisterende processer eller bud på svar. Procesinnovation er bl.a. relevant i forbindelse med implementering af nye produkter og IT systemer. 

Det globale og nationale marked inden for sundheds- og velfærdssektoren efterspørger i højere grad koncepter og løsninger og ikke kun enkelte produkter. Det stiller nye krav til virksomhedernes udvikling og test af produkter og samarbejdsformer, og samtidig kræver det udvikling af nye globalt bæredygtige forretningsmodeller. Derfor er det væsentligt, at virksomheder får adgang til kundernes reelle behov, og dermed mulighed for at udvikle og teste produkter og løsninger direkte i sundheds- og velfærdssektoren.

Region Midtjylland understøtter en erhvervsudvikling, der er innovativ og globalt orienteret. Det sker ved at øge samarbejdet mellem erhvervsliv, sundheds- og vidensmiljøer og på tværs af fagdiscipliner, brancher, sektorer og geografiske grænser.

INNO-X Healthcare

MedTech Innovation Consortium

Pia Wiborg Astrup

Specialkonsulent

E: pia.astrup@ru.rm.dk
M: 2135 8845

Sundhed og velfærd

Arbejdssted: Viborg