Region Midtjylland er hjemsted for 68.000 private virksomheder, der beskæftiger 450.000 fuldtidsansatte. De omsætter for 670 mia. kroner og eksporterer for 170 mia. kroner.

 

Men alt for få udnytter deres vækstpotentiale og bliver robuste og konkurrencedygtige - også i international sammenhæng. Kun 11 procent har overhovedet eksport.

Den udfordring har Region Midtjylland taget op, og Regionsrådet og Vækstforum søsætter løbende initiativer, der skal fremme virksomhedernes konkurrenceevne og skabe nye arbejdspladser. Og det på en bæredygtig måde – økonomisk, ressourcemæssigt, miljømæssigt og socialt.

Herunder kan du se de aktuelle virksomhedsrettede tilbud, som Region Midtjylland har iværksat eller bidrager til.

Cirka 10.000 gange har midtjyske virksomheder fået sådan en regional håndsrækning, og undersøgelser dokumenterer, at de herefter opnår et forspring målt på omsætning, eksport, indtjening og antal arbejdspladser.

Program for virksomhedsudvikling 2017-2019 - investering i vækst

Forretningsudvikling:

Små og mellemstore virksomheder kan få individuel rådgivning og deltage i netværk der udvikler virksomhedens strategi, ledelse og forretningsmodel.

Internationalisering:
Tilbud til små og mellemstore virksomheder om eksportrådgivning- og sparring, besøg på eksportmarkeder, kurser i eksportstart mv.

Teknologi:
Små og mellemstore virksomheder kan få hjælp til produktudvikling inden for energi- og miljøteknologi.

Vidensamarbejde:
Tilbud til små og mellemstore virksomheder om at indgå i samarbejde med en videninstitution for at skabe nye forretningsideer, der kan øge væksten.

Kompetenceudvikling:
Små og mellemstore private virksomheder kan via regionale programmer bl.a. få hjælp til at udarbejde kompetencestrategier, afdække vækstpotentialer, afdække kompetencebehov samt kompetenceudvikle og efteruddanne deres medarbejdere.

Tilbud rettet mod klynger

Fødevarer:
Vækstforum i Region Midtjylland har som led i udmøntningen af Klog hverdagsmad støttet etablering og udvikling af et innovationsmiljø – Future Food Innovation - der skal understøtte åben, radikal innovation inden for fødevareområdet. FFI’s aktiviteter og tilbud til virksomheder og videnmiljøer skal styrke fødevareerhvervets konkurrence- og innovationskraft. Det sker ved at bringe virksomheder, videnmiljøer og brugere sammen, så de kan udvikle og afprøve nye produkter, teknologier, metoder og samarbejdsrelationer.


Kreative erhverv:
Vækstforum i Region Midtjylland fremmer de kreative erhvervs vækstbetingelser via More.Creative-programmet. More.Creative etablerer partnerskaber mellem kreative virksomheder og de relevante videnmiljøer inden for arkitektur, film/tv, gastronomi, mode, design, events, crossmedia og innovativ offentlig kommunikation. Det sker på tværs af regionen, så virksomhederne kan udvikle og afprøve nye metoder til kompetenceudvikling, vækstmiljøer og samarbejdsstrukturer.


Velfærdsinnovation:
Både iværksættere og etablerede virksomheder kan få hjælp til produkt- og forretningsudvikling inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Udgangspunktet er altid det behov, som virksomheden står med.

Tilbud til iværksættere

Start- og vækstrådgivning:
Iværksættere og nystartede virksomheder kan under STARTmidt få individuel rådgivning og deltage i vækstgrupper m.m. vedrørende forretningskritiske områder som f.eks. forretningsstrategi, markedsvurdering og strategiudvikling

Kapital:
Iværksættere og nystartede virksomheder kan under INVESTORmidt få hjælp til fremskaffelse af risikovillig kapital gennem tilknytning af en kapitalcoach.

Midtjysk Iværksætterfond er en kapitalfond, der gennem Nupark Accelerace Invest investerer i midtjyske iværksættervirksomheder i samarbejde med Færchfonden, Vald. Birn Holding A/S og Accelerace

Inkubation:
Vækstforum har under INKUBATORmidt netop igangsat et nyt program for at hjælpe nye og mindre virksomheder, med tilknytning til forsker- og udviklingsparker. Virksomhederne kan modtage coaching, mentorforløb og deltage i netværksarrangementer.