Værktøjskassen er flyttet:

 > Socialområdets værktøjskasse finder du fremover på www.social.rm.dk/forbedring

 > Psykiatriens forbedringsværktøjskasse finder du fremover på www.psykiatrien.rm.dk/forbedring