Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 29. maj 2020 kl. 14:00
i Ekstraordinært HMU - Videomøde


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Orientering om Covid-19 situationen (14.00-14.30)

Det indstilles, at HMU

  • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orienteringen drejer sig om Covid-19 situationen, særligt i forhold til at der nu åbnes op for at alle medarbejdere kan vende tilbage til arbejdspladsen.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om, at baggrunden for mødet er at give en hurtig status for situationen med COVID-19, da der på forrige HMU-møde var en opfordring til at man holdte flere korte HMU-møder i forbindelse med COVID-19, hvis dette blev skønnet nødvendigt.

 

Derudover gives der en kort status på processen vedrørende adskillelse af Psykiatri og Social.

 

COVID-19

Der er så småt ved at  blive iværksat en øget tilbagevenden til arbejdspladsen for de medarbejdere, som har været hjemsendt, og som ikke varetager kritiske funktioner. Tilbagevendingen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger om afstand og hygiejne.

 

Det påhviler ledelsen lokalt at sikre retningslinjer og forhold således, at man sikkert kan vende tilbage i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der blev i den forbindelse spurgt ind til forholdene i Skejby. Tina Ebler oplyste, at man forinden HMU-mødet havde drøftet dette med afdelingsledelseskredsen i Skejby, og der blev henvist til, at man lokalt i den enkelte afdeling håndterede dette.

 

Der blev desuden spurgt ind til, hvornår kurser og uddannelsesaktiviteter kan starte op igen. Disse kan startes op, hvis de er af hensyn til at driften kan varetages, samt at man kan holde afstand etc.

 

COVID-19-situationen har på mange måder ændret den måde vi arbejder på. Der er mange ting, som vi kan tage med videre efterfølgende.

 

Tina Ebler orienterede om et konkret tilfælde fra Regionspsykiatrien Horsens, hvor man har haft en patient i ECT-behandling, som viste sig at være positiv med COVID-19. Personalet håndterede situationen flot, og der har efterfølgende ikke været smittespredning til trods for tæt kontakt.

 

Det blev bemærket,, at det høje informationsniveau fra PSL samt den administrative understøttelse heraf har været positivt.

 

Der har i forbindelse med COVID-19 desuden været en større søgning på intranettet i forhold til hvad der plejer at være omkring informationer og retningslinjer.

 

HMU besluttede

  • at tage orienteringen til efterretning.

 

Adskillelse

Tina Ebler orienterede om, at direktionen har besluttet at udskyde personaleprocessen i forbindelse med adskillelse af Psykiatri og Social til efter, at regionsrådet har behandlet sagen. Dette skyldes, at RMU, efter henvendelse fra HMU's medarbejderside, har udtrykt undren over, at man har igangsat en personaleprocess inden den politiske behandling er færdiggjort. PSL støtter op om, at man skal afvente den politiske beslutningsproces inden personaleprocessen sættes i gang. 

 

PSL beklager, at udskydelsen har medfødt frustrationer hos flere medarbejdere i psykiatri- og socialadministrationen.

 

HMU besluttede

  • at tage orienteringen til efterretning.
Tilbage til toppen