Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 7. maj 2015 kl. 10:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-75-14

1. Høring af spareplan 2015-19

Det indstilles, at HMU

  • drøfter spareplan 2015-19 med henblik på at lave et høringssvar fra HMU til RMU.

Sagsfremstilling

Drøftelsen tager udgangspunkt i høringsmaterialet, der ligger på hjemmesiden samt de indkomne høringssvar fra LMUerne i psykiatrien (Disse høringssvar fremsendes til HMU umiddelbart efter LMuernes afleveringsfrist den 6. maj kl. 12.00).

 

Derudover er vedlagt følgende bilag:

  • Præampel til afsnit vedr. psykiatrien
  • Tema 4: Forslag vedr. psykiatrien
  • Slides der er sendt ud til AL-kredsens, både generelle og lokale
  • Mail til OL-kredsen vedr. hvordan socialområdet berøres af besparelserne

Beslutning

 Punktet blev drøftet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-75-14

2. Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Tilbage til toppen