Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 7. september 2015 kl. 13:15
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-75-14

1. Godkendelse af dagsorden for ekstraordinært HMU møde den 7. september 2015

Det indstilles, at HMU

  • godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-75-14

2. Høring vedr. Budget 2016

Det indstilles, at HMU

  • drøfter høringsmaterialet og laver et høringssvar fra HMU til RMU.

Sagsfremstilling

Forslaget til Budget 2016 er sendt i høring, og der henvises til det tidligere udsendte høringsmateriale, læsevejledning samt budgetbemærkninger fra PSL, som danner grundlag for HMUs behandling af Budget 2016.

 

Udover ovennævnte udsendte materiale har HMU modtaget et høringssvar fra LMU Regionspsykiatrien Randers, som indgår i udvalgets drøftelser. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

 

HMUs høringssvar til RMU vil efter drøftelserne på mødet blive Formandsgodkendt og sendt til HMU og LMU Formandskaberne.

Beslutning

Høringsmaterialet blev drøftet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-75-14

3. Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Tilbage til toppen