Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 4. september 2020 kl. 10:00
i Videomøde - der ringes til meet.KSR1@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Godkender dagsorden

Det indstilles, at HMU

  • godkender dagsorden for mødet

Sagsfremstilling


Beslutning

HMU besluttede at godkende dagsordenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

2. Drøftelse af procesplan for etablering af nye HMU'er

Det indstilles, at HMU

  • drøfter procesplan for etablering af de nye HMU'er.

Sagsfremstilling

RMU's formandskab har bedt HMU påbegynde arbejdet med at etablere nye HMU'er for hhv. Socialområdet og Psykiatrien. HMU's formandskab og Ann-Britt Wetche har på den baggrund udarbejdet forslag til tids- og procesplan for dette, som HMU bedes drøfte og kvalificere inden den sendes til følgegruppen, som RMU's formandskab har nedsat. Følgegruppen består af koncerndirektør Anders Kjærulff samt de to næstformænd i RMU.


Bilag vedlagt.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om, at formandskabet og Ann-Britt Wetche har udarbejdet vedhæftede udkast til procesplan for etablering af nye HMU'er for hhv. socialområdet og psykiatrien. De foreslåede størrelser på HMU'erne er dels baseret på størrelserne på de øvrige HMU'er i Region Midtjylland, og dels for at sikre, at flest mulige faggrupper og afdelinger/specialområder bliver repræsenteret.


Der var en enkelt bemærkning til planen vedr. afklaring af TR-struktur. Det blev præciseret, at der med dette menes i forhold til FTR, og at dette tydeliggøres i planen samt i stedet fremgår i samme periode i planen, som når udpegningen forventeligt afsluttes.


Formandskabet udarbejder forslag til udkast til forretningsordner, som sendes til følgegruppens orientering sammen med planen. Udkast til forretningsordner skal desuden drøftes på kommende HMU-møde.


HMU besluttede at godkende procesplanen som efterfølgende sendes til følgegruppen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

3. Eventuelt

Det indstilles, at HMU

  • drøfter eventuelt

Sagsfremstilling


Beslutning

Tina Ebler orienterede om, at der er igangsat et arbejde med at evaluere samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere i Region Midtjylland. I første omgang er der udsendt en mail med et link til en spørgeskemaundersøgelse. Der opfordres til, at HMU-medlemmer deltager i denne.


Tina Ebler orienterede kort om tv-udsendelsen "Min datter er sindssygt farlig", som blev sendt på TV2 3. september 2020.


HMU besluttede at drøfte eventuelt.

Tilbage til toppen