HMU for Socialområdet består af i alt 22 repræsentanter heraf 10 ledelsesrepræsentanter, 12 medarbejderrepræsentanter og en arbejdsmiljøkoordinator.

Der holdes konstituerende møde den 18. august 2021.

  • Forretningsorden
  • Medlemsoversigt
  • Kommissorium for Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed
  • Mødeplan 2021

Du kan kontakte HMU’s formandskab, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til HMU.

Formand for HMU for Socialområdet
Socialdirektør Ann-Britt Wetche
Mail
Mobil:

Næstformænd for HMU for Socialområdet
Navn Navnsen
Mail
Mobil:

Navn Navnsen
Mail
Mobil: