PS Tværgående IT er Psykiatri og Socials enhed for teknologisk udvikling. 

Som patient/borger i psykiatrien og på socialområdet i Region Midtjylland, kan du her få mere viden om muligheden for at holde møde med din behandler på video. Du kan også lære mere om vores IT-værktøj, App-platformen Remind, der kan bruges til at strukturere og støtte din hverdag. Den kan du anvende på din egen PC, tablet eller telefon. Læs mere under Remind, og tag kontakt til din behandler, hvis du er interesseret. 

Som medarbejder i psykiatrien og på det sociale område i Region Midtjylland kan du tage kontakt til os og få hjælp og sparring omkring videomøder med og uden patienter, samt telepsykiatriske og velfærdsteknologiske projekter. Læs gerne mere under Remind og  For fagpersoner samt på vores intranetside.

Som medarbejder uden for Psykiatri og Social i Region Midtjylland er du velkommen til at henvende dig til os med spørgsmål, du måtte have, vedrørende vores telemedicinske og velfærdsteknologiske initiativer og løsninger. Se her, hvis du skal holde et videomøde med os.