Kontakt til lægevagt

Som døv kan du kontakte lægevagten ved at kontakte tolkekontoret for døve, som har åbent fra kl. 8 til kl. 15 på hverdage (fredag dog mellem kl. 8 og 13). 

CFD Tolkebooking
Søren Frichs Vej 38 K, Lokale 36
8230 Åbyhøj

E-mail tolk-midtnord@cfd.dk

Tlf.          4439 1265

SMS        2223 2099

Fax         4439 1263

Udenfor tolkekontorernes åbningstid kan en akuttolk bestilles via telefon eller sms på 75 92 34 34

Døve tolkebrugere har ret til en tegnsprogstolk ved akut opståede situationer inden for eksempelvis rets- eller hospitalsvæsenet.

Med enkelte undtagelser er det tolkerekvirenten, og altså ikke den døve tolkebruger, der skal foretage bestillingen.

Der henvises i øvrigt til Center for Døves hjemmeside

Kontakt til 112

Hvis du er døv, høre- og/eller talehæmmet og har brug for akut hjælp, kan du sende en sms direkte til alarmcentralen på 112. Nummeret et fortroligt for at forhindre misbrug, og vi kan derfor ikke offentliggøre det.

Døve og hørehæmmede kan dog via Danske Døves Landsforbund eller det lokale høreinstitut efter behov og forespørgsel få udleveret et hemmeligt telefonnummer, der gør det muligt i nødstilfælde at sende en sms, som kan læses og besvares af alarmcentralen (112). 

Læs mere om sms til 112 på Politiets hjemmeside