TelefonVed alvorlige ulykker og livstruende sygdom ring 1 -1 -2.

Hvad sker der, når du ringer 1-1-2?

Først taler du med politiets alarmcentral. Deres opgave er at finde ud af præcis, hvor du er, så hjælpen kan sendes til rette sted. Fortæl straks, hvor du ringer fra. Hvis dit opkald drejer sig om sygdom eller ulykke stiller politiet hurtigt om til en sundhedsfaglig medarbejder i regionens AMK-vagtcentral.

Kontakt til sundhedsfaglig medarbejder

Den sundhedsfaglige medarbejder stiller spørgsmål for at finde ud af, hvilken hjælp du har brug for. Du bliver spurgt om, hvad der er sket, hvordan den syge eller tilskadekomne har det, og om der er flere, der har brug for hjælp.

Hvis det er livstruende

Hvis det er livstruende, sender vi straks en ambulance. Det sker samtidig med, at den sundhedsfaglige medarbejder taler videre med dig. Du får råd om, hvad du kan gøre, indtil ambulancen eller anden hjælp, fx akutlægebilen, når frem.

Når det ikke er livstruende

I langt de fleste tilfælde er der ikke tale om en livstruende situation. Så stiller vi fl ere spørgsmål for at kunne give dig den rette hjælp. Nogle gange er det ikke nødvendigt at sende en ambulance, og du får i stedet råd om, hvad du kan gøre.

Hvem taler du med?

De sundhedsfaglige medarbejdere, som hjælper dig i AMK-vagtcentralen, er erfarne sygeplejersker eller ambulancereddere.

Hvorfor kan der være ventetid?

Vi vurderer hele tiden, hvem der har mest brug for hurtig hjælp. Hvis der er mange alvorligt syge eller tilskadekomne på samme tid, kan du komme til at vente på ambulancen. Hvis der er lang ventetid, får du det at vide. Hvis du har brug for hjælp, mens du venter, får du det over telefonen.

Hvilken type hjælp kan du få?

1-1-2 førstehjælpere
Ambulance
Akutlægebil
Akutlægehelikopter
Anden hjælp