Præhospitalet tager sig af patienter, fra der er ringet 1-1-2, og til patienten er færdigbehandlet på stedet eller modtaget på en afdeling.

Præhospitalet har ansvaret for 64 ambulancer og 120.000 ambulancekørsler hvert år.
Meget dårlige patienter kan også blive hentet i akutlægehelikopter.

Præhospitalet står desuden for at transportere 32.000 liggende og 354.000 siddende patienter hvert år.

Præhospitalet koordinerer kørslerne. De modtager og behandler 345.000 telefonopkald fra borgere, praktiserende læger og andre hospitaler hvert år.

Det betyder, at telefonen i Præhospitalet ringer næsten 1.000 gange hver eneste dag.

AMK-vagtcentral

AMK-vagtcentralen er en del af Præhospitalet. Her sidder erfarne sundhedsfaglige medarbejdere klar til at hjælpe dig i telefonen og sende den rette hjælp afsted.

AMK står for Akut Medicinsk Koordinering. AMK-vagtcentralens opgave er at hjælpe dig og samtidig sikre, at de mest alvorligt syge eller tilskadekomne får hjælp først.

Præ-hospital betyder før-hospital

Det betyder, at den præhospitale indsats er indsatsen inden ankomst til sygehus over for akut syge, tilskadekomne og fødende. Indsatsen har til formål at

  • redde liv
  • forbedre helbredsudsigter
  • formindske smerter og andre symptomer
  • afkorte det samlede sygdomsforløb
  • yde omsorg og skabe tryghed