Hvis du kommer til skade eller bliver syg, kan lægen på Anholt kontaktes på telefonnummer 86 31 90 05.
Lægen varetager også funktionen som lægevagt på øen.

Adresse:
Ø-lægen på Anholt
Nordstrandvej 5
8592 Anholt