Hverdage kl. 08-16: Ring til sundhedstilbuddet på Endelave på telefon 75 68 90 23 eller egen læge.

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, har også mulighed for at kontakte lægevagten på telefon 70 11 31 31. På hverdage kl. 8-16 er telefonen bemandet med behandlersygeplejersker.
Ved behov for lægehjælp uden for sundhedstilbuddets åbningstid: ring til lægevagten på telefon 70 11 31 31.

I sommerperioden (uge 26-33) er der læge på Endelave, som kan kontaktes på telefon 75 68 90 23. Lægen fungerer også som vagtlæge i perioden.

Adresse:
Falck Lægehus Endelave
Kongevejen 48
8789 Endelave