Adresse: 
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 28A
8700 Horsens 

Åbningstid: Døgnåben 

Oversigtskort.

For at forebygge smittespredning med ny coronavirus (COVID-19) har Regionshospitalet Horsens ændret adgangsforholdene til Lægevagten således:

Patienter til Skadestuen og Lægevagten skal gå ind igennem Indgang A/hovedindgangen . Herfra vil der være skiltning til både Lægevagten og Skadestuen.

Tidligere skulle patienter til både Lægevagten og Skadestuen ind igennem Akutafdelingen via ambulancerampen. Adgangsvejene er ændret for at forebygge smitte med COVID-19.

Ring altid først

På Region Midtjyllands skadestuer og akutklinikker kan du få behandlet skader, som du har fået inden for det seneste døgn.

Ring ved sygdom og skade 

Hvis du er blevet akut syg eller kommet til skade, skal du ringe først.

  • Hverdage kl. 8-16: Ring til egen læge.
  • Fra kl. 16 til 8 om morgenen, weekend og helligdage: Ring til lægevagten på telefon 70 11 31 31.

Lægen hjælper dig videre til behandling hos egen læge, på skadestue eller på akutklinik.

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, kan om dagen kontakte nærmeste praktiserende læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31. På hverdage kl. 8–16 er lægevagten bemandet med behandlersygeplejersker.