Adresse: 
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 28A
8700 Horsens 

Åbningstid: Døgnåben 

Oversigtskort.

For at forebygge smittespredning med ny coronavirus (COVID-19) har Regionshospitalet Horsens flyttet Skadestuen - og ændret adgangsforholdene til Lægevagten således:

Skadestuepatienter skal nu skal ind igennem Indgang A (hovedindgangen) og hen til Ortopædkirurgisk Klinik, som er udvidet til også at omfatte Skadestue. 

Patienter skal gå imod destination A3.Tidligere skulle skadestuepatienter ind igennem Akutafdelingen.

Patienter til Lægevagten i Horsens nu skal ind igennem Indgang A (hovedindgangen) og op til venteområdet ved Røntgen og Skanning, hvor Lægevagten holder til.

Patienter skal gå imod destination C3. Tidligere skulle patienter til Lægevagten ind igennem Akutafdelingen.

På Region Midtjyllands skadestuer og akutklinikker kan du få behandlet skader, som du har fået inden for det seneste døgn.

Ring ved sygdom og skade 

Hvis du er blevet akut syg eller kommet til skade, skal du ringe først.

  • Hverdage kl. 8-16: Ring til egen læge.
  • Fra kl. 16 til 8 om morgenen, weekend og helligdage: Ring til lægevagten på telefon 70 11 31 31.

Lægen hjælper dig videre til behandling hos egen læge, på skadestue eller på akutklinik.

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, kan om dagen kontakte nærmeste praktiserende læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31. På hverdage kl. 8–16 er lægevagten bemandet med behandlersygeplejersker.