Information til skoler, institutioner mv.

Hvis man står med børn, elever eller andre, som er kommet til skade skal man:

Hverdage fra kl. 8-16:
Som udgangspunkt skal man kontakte barnets egen læge. Hvis man ikke har oplysninger på barnets egen læge, bør barnets forældre kontaktes. Vi vil anbefale, at man sørger for at indhente oplysninger om barnet på barnets stamdatakort. Vi vil også anbefale fx at lave en aftale med nærmeste læge/lægehus om skadebehandling, hvis man ikke kender barnets egen læge og ikke kan opnå kontakt med barnets forældre.

Hvis man ikke kan opnå kontakt med egen læge, svarer 70 11 31 31 desuden døgnet rundt. I dagtid er telefonen bemandet med behandlersygeplejersker.

Uden for lægens åbningstid:
Kontakt lægevagten på 70 11 31 31

Ved livstruende sygdom og alvorlig ulykke: Ring 1-1-2

Information til arbejdspladser mv.

Hverdage fra kl. 8-16:
Som udgangspunkt skal medarbejderen kontakte egen læge. Er det alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, skal man ringe 1-1-2. Hvis det er personer uden egen læge (fx udenlandske gæster eller medarbejdere fra andre regioner) kan nærmeste praktiserende læge kontaktes. 70 11 31 31 svarer desuden døgnet rundt. I dagtid er telefonen bemandet med behandlersygeplejersker.

Uden for lægens åbningstid:
Kontakt lægevagten på 70 11 31 31

Ved livstruende sygdom og alvorlig ulykke: Ring 1-1-2

Her kan du finde plakater og informationskort til at printe ud til ophængning på fx opslagstavler.

Find oversigt over praktiserende læger her.