Denne vejledning er til dig, eller til den, der skal hjælpe dig med at tage medicin i et perifert indsat centralt venekateter. Hvis du selv skal tage medicinen, skal du være oplært i det, inden du tager hjem fra hospitalet.

Hvad er PICC-line


Vær opmærksom på

Stop straks med at tage medicinen og ring 112, hvis du pludselig bliver dårlig i forbindelse med, at du får medicin

Kontakt afdelingen, hvis...

Tegn på allergiske reaktioner

Om hjemmebehandling

Husk en god håndhygiejne

Armbåndsure, armbånd og smykker

Sådan vasker du dine hænder

Sådan spritter du dine hænder

Observation og pleje af PICC-line

Brug altid en sprøjte på mindst 10 ml, når PICC-line skal skylles igennem

Opbevaring af medicin

Bortskaffelse af affald og medicinrester


Sådan gør du

Gør medicinen klar

Tag/giv medicin

Skift forbinding, hvis den er fugtig, løs eller snavset eller som minimum hver 7. dag

Brug sterile handsker eller non-touch-teknik ved skift af forbinding

Skift Statlock-plaster hver 7. dag eller efter aftale

Ting du skal bruge til skift af forbinding

Tag forbindingen af

Desinficer huden omkring indstiksstedet

Skift StatLock


Mere information

Må der være blod i slangen?

Må der være modstand, når PICC-line anvendes?

Må der være luft i slangen eller sprøjten?

Må du gå i bad?

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.