Denne vejledning gælder kun for IV-medicin i forfyldte sprøjter blandet af Hospitalsapoteket.

Vejledningen er skrevet til hjemmesygeplejersken.

Forfyldte sprøjter med individuel dosering


Vær opmærksom på

Opbevaring og holdbarhed

Der er en individuel aftale med familien om afhentning/levering af medicinen

Brugte sprøjter må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Skab tillid

En forælder skaber tryghed

Inddrag altid forældrene

Lad det store barn være med til at bestemme

Afled barnet

Giv børn mulighed for leg

Hjælp med at sætte ord på følelser

Hvis tingene går i hårdknude

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.