Patienter bliver, hvor det er fagligt relevant, tildelt en patientansvarlig læge på sygehuset. Ved nogle forløb ved vi ved den første kontakt, at du skal have en patientansvarlig læge, mens andre forløb udvikler sig fra at være simple til at være mere komplekse, og når det sker, får du en patientansvarlig læge.

Formålet med en patientansvarlig læge

Det tager din patientansvarlige læge sig af

Kontakt din patientansvarlige læge

Baggrund for ordningen