Som offentligt sygeforsikret i et andet EU/EØS-land har du mulighed for at søge din planlagte sygehusbehandling i Danmark. Du skal betale for behandlingen på det danske sygehus. Dine rettigheder følger af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Du kan læse mere om dine rettigheder til planlagt sygehusbehandling i Danmark på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Hvis du ønsker mere information om dine rettigheder og muligheder for at søge planlagt sygehusbehandling i Region Midtjylland, kan du udfylde Patientkontorets formular på patientkontoret.rm.dk., hvor du skal vælge boksen "Behandling i Danmark – EU-borger". Herefter vil du blive kontaktet af en patientvejleder. Har du brug for hjælp til at udfylde formularen kan du kontakte Patientkontorets hjælpetelefon 7841 0444.


Hvis du ønsker planlagt behandling i Region Midtjylland, skal du selv indgå aftale med det sygehus, som du ønsker behandling på. Du skal altså selv kontakte sygehuset. Når sygehuset har modtaget din ansøgning om behandling, vil de træffe beslutning om, du kan modtages til behandling der.


Kontaktinformation for hospitaler i Region Midtjylland:

Aarhus Universitetshospital

Adresse: Aarhus Universitetshospital, Regnskab, Att.: Helle Høgh, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
Tlf.: +45 7845 0583

Regionshospitalet Randers

Adresse: Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 15, 8930 Randers
Tlf. +45 7842 0025

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt, Økonomi & Plan, Heibergs Alle 6, 8800 Viborg
Tlf.: +45 7844 1400

Hospitalsenheden Vest

Adresse: Hospitalsenheden Vest, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
Tlf.: +45 7843 0000

Hospitalsenheden Horsens

Adresse: Regionshospitalet Horsens, Att.: Regnskabsafdelingen, Sundvej 30, 8700 Horsens
Tlf.: +45 7842 5114

Psykiatrien i Region Midtjylland

Adresse: Psykiatriens Centrale Visitation, Psykiatriens Hus, Falkevej 5, 8600 Silkeborg

Tlf.: +45 7847 2750

Genveje

Patientkontoret i Region Midtjylland

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region

Har du spørgsmål til patientbefordring eller udbetaling af befordringsgodtgørelse? Så kontakt Kørselskontoret.