Som offentligt sygeforsikret i et andet EU/EØS-land har du mulighed for at søge din planlagte sygehusbehandling i Danmark. Du skal betale for behandlingen på det danske sygehus. Dine rettigheder følger af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Du kan læse mere om dine rettigheder til planlagt sygehusbehandling i Danmark på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Hvis du ønsker mere information om dine rettigheder og muligheder for at søge planlagt sygehusbehandling i Region Midtjylland, kan du ringe til regionens patientkontor (nationalt kontaktpunkt), tlf.: 7841 0444.


Hvis du ønsker planlagt behandling i Region Midtjylland, skal du selv indgå aftale med det sygehus, som du ønsker behandling på. Du skal altså selv kontakte sygehuset. Når sygehuset har modtaget din ansøgning om behandling, vil de træffe beslutning om, du kan modtages til behandling der.


Kontaktinformation for hospitaler i Region Midtjylland:

Aarhus Universitetshospital

Adresse: Aarhus Universitetshospital, Regnskab, Att.: Helle Høgh, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
Tlf.: +45 7845 0583

Regionshospitalet Randers

Adresse: Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 15, 8930 Randers
Tlf. +45 7842 0025

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt, Økonomi & Plan, Heibergs Alle 6, 8800 Viborg
Tlf.: +45 7844 1400

Hospitalsenheden Vest

Adresse: Hospitalsenheden Vest, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
Tlf.: +45 7843 0000

Hospitalsenheden Horsens

Adresse: Regionshospitalet Horsens, Att.: Regnskabsafdelingen, Sundvej 30, 8700 Horsens
Tlf.: +45 7842 5114

Psykiatrien i Region Midtjylland

Adresse: Psykiatriens Centrale Visitation, Psykiatriens Hus, Falkevej 5, 8600 Silkeborg

Tlf.: +45 7847 2750

Genveje

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region, som du kan finde under Kontakt Patientkontoret

Har du spørgsmål til patientbefordring eller udbetaling af befordringsgodtgørelse? Så kontakt Kørselskontoret.

Kontakt Patientkontoret


Patientkontorets telefonnummer er 7841 0444

Vi har telefontid mandag kl. 9-12 og tirsdag til fredag kl. 10-12, samt onsdag kl. 14-15:30.

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

eller

patientkontoret@rm.dk

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.

Oplysningspligt

Region Midtjylland har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne hos dig, eller hvis det sker fra andre end dig.

Læs mere om oplysningspligten