Behandling med det blå EU-sygesikringsbevis

Sådan søger du om refusion - offentlige hospitaler og klinikker

Sådan søger du om refusion – privatpraktiserende sundhedspersoner og hospitaler, som ikke er en del af den offentlige sygesikring

Læs mere om EU-sygesikringskortet

Hvor kan jeg bestille EU-sygesikringskortet