EU og Storbritannien har indgået en særlig udtrædelsesaftale, som også indeholder en overgangsperiode frem til udgangen af 2020. I overgangsperioden vil de nuværende regler om sygesikring af personer, der bevæger sig mellem EU og Storbritannien fortsat gælde.

Reglerne om sygesikring og tilskud til sundhedsydelser forbliver altså uændrede i hele 2020. Læs mere på https://stps.dk/da/eu-sygesikring/brexit/