Klage og erstatning.

 

Hvis du er kommet til skade i sundhedsvæsenet har du mulighed for at søge erstatning. 

 

 

Erstatning for behandlingsskader

Erstatning for lægemiddelskader

Anke af afgørelse fra Patienterstatningen

Erstatning for tandskader