Klage og erstatning.

 

Hvis du er kommet til skade i sundhedsvæsenet har du mulighed for at søge erstatning. 

 

 

Erstatning for behandlingsskader

Erstatning for lægemiddelskader

Anke af afgørelse fra Patienterstatningen

Erstatning for tandskader

Genveje

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region, som du kan finde under Kontakt Patientkontoret

Har du spørgsmål til patientbefordring eller udbetaling af befordringsgodtgørelse? Så kontakt Kørselskontoret.