Du kan have ret til erstatning, hvis der sker en skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper.

De fleste behandlingsskader sker på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge. Men skaderne kan også ske andre steder, hvor patienter og borgere modtager behandling. 

Her kan du se, hvor du er dækket: https://pebl.dk/da/skader/hvad-er-en-skade/daekningsomraader

Du kan læse mere om Patienterstatningen på www.pebl.dk, hvor du også kan finde anmeldelsesskemaet.

Forældelsesfrist

Fra det tidspunkt du finder ud af, at du har en skade, til du anmelder, må der ikke gå mere end tre år. Hvis du anmelder skaden efter fristens udløb, kan din sag ikke behandles. Er det mere end ti år siden, du blev behandlet, og har du først nu fundet ud af, at du har en skade, så kan din sag heller ikke behandles. I loven er der nemlig en absolut forældelsesfrist på ti år.

 

Egetbidrag

Hvis du får anerkendt din sag, vil der blive trukket et egetbidrag fra erstatningen. Egetbidraget er 7.460 kr. (2018-niveau).

 

Anke af afgørelse fra Patienterstatningen

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen eller erstatningens størrelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Ankenævnet kan fx beslutte at ændre et afslag til en anerkendelse, forhøje eller nedsætte en erstatning.

Du skal være opmærksom på, at der er en ankefrist på 1 måned fra du har modtaget afgørelsen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager over afgørelsen her https://stpk.dk/da/erstatning/klag-over-afgoerelse/


Læs guiden Tjek din skade.

Læs mere i Klage og erstatningsloven