Du kan have ret til erstatning for alvorlige og sjældne skader, der skyldes bivirkninger efter medicin. Skaderne kan både være psykiske eller fysiske. 

Al medicin har dog bivirkninger, og tit er det milde bivirkninger, som forsvinder igen. Dem vil du typisk ikke kunne få erstatning for. 

 

Patienterstatningen tildeler ikke erstatning, hvis:

  • Skaden skyldes den sygdom, du bliver behandlet for
  • Medicinen ikke har haft den ønskede effekten
  • En livstruende sygdom bliver behandlet med medicin, der er kendt for at give svære bivirkninger.

 

Du kan læse mere på https://pebl.dk/da/skader/hvad-er-en-skade/laegemiddelskader, hvor du også kan finde anmeldelsesskema.

Forældelsesfrist

En lægemiddelskade skal anmeldes senest 3 år efter, at du har fået kendskab til den, dog senest 10 år efter den dag, hvor lægemidlet er udleveret til dig.

Egetbidrag

Hvis du får anerkendt din sag, vil der blive trukket et egetbidrag fra erstatningen. Egetbidraget er 7.460 kr. (2018-niveau). 

Anke af afgørelse fra Patienterstatningen

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen eller erstatningens størrelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Ankenævnet kan fx beslutte at ændre et afslag til en anerkendelse, forhøje eller nedsætte en erstatning.

Du skal være opmærksom på, at der er en ankefrist på 1 måned fra du har modtaget afgørelsen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager over afgørelsen på https://stpk.dk/da/erstatning/klag-over-afgoerelse/

 Læs guiden Tjek din skade.