Som borger kan man let komme i tvivl om, hvor en klage skal sendes til. 

Patientkontoret kan vejlede dig i hvilken klagemuligheder du har og til hvilken myndighed din klage skal sendes.

Utilsigtet hændelse

Klager over sundhedsfaglig behandling

Klager over anvendelse af tvang i psykiatrien

Klager over psykologer uden for sundhedsvæsenet

Klager over serviceniveau i Region Midtjylland

Klager over brud på dine patientrettigheder

Klager over privatpraktiserende tandlæger

Tilbud om lokal dialog

Genveje

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region, som du kan finde under Kontakt Patientkontoret

Har du spørgsmål til patientbefordring eller udbetaling af befordringsgodtgørelse? Så kontakt Kørselskontoret.

Kontakt Patientkontoret


Patientkontorets telefonnummer er 7841 0444

Vi har telefontid mandag kl. 9-12 og tirsdag til fredag kl. 10-12, samt onsdag kl. 14-15:30.

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.

Oplysningspligt

Region Midtjylland har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne hos dig, eller hvis det sker fra andre end dig.

Læs mere om oplysningspligten