Som borger kan man let komme i tvivl om, hvor en klage skal sendes til. 

Patientkontoret kan vejlede dig i hvilken klagemuligheder du har og til hvilken myndighed din klage skal sendes.

Når der sker noget, som ikke skulle være sket - utilsigtet hændelse

Klager over sundhedsfaglig behandling

Klager over anvendelse af tvang i psykiatrien

Klager over psykologer uden for sundhedsvæsenet

Klager over serviceniveau i Region Midtjylland

Klager over brud på dine patientrettigheder

Klager over privatpraktiserende tandlæger

Tilbud om lokal dialog

Genveje

Patientkontoret i Region Midtjylland

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region

Har du spørgsmål til patientbefordring eller udbetaling af befordringsgodtgørelse? Så kontakt Kørselskontoret.