Din klageadgang over privatpraktiserende tandlæger er den samme som over andre sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. Læs mere om, hvordan du klager over den sundhedsfaglige behandling.

 

Styrelsen for Patientklager
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Styrelsen for Patientklager
Tlf. nr.: 72 33 05 00

Klager vedrørende faglige forhold skal fremsættes inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.