Klager over psykologer uden for sundhedsvæsenet behandles af:

Psykolognævnet
Holmens Kanal 22
1060 København K.
Tlf. nr.: 72 26 97 70
E-mail: pn@sm.dk

Du kan finde flere oplysninger om psykolognævnets opgaver og sammensætning på Socialministeriets hjemmeside, www.sm.dk.