Dette kan fx være klager over ventetid til undersøgelse eller behandling, personalets opførsel, lokaleforhold, mad og rengøring.

Hospital

Klik her for at  klage til et hospital digitalt ved log-in med NemID

Du kan også sende klagen til ledelsen på det pågældende hospital

eller til 

Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Evt. e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

Praksissektoren

Hvis klagen vedrører:

  • praktiserende læger, vagtlægeordning og speciallæger
  • fysioterapeuter
  • psykologer
  • kiropraktorer
  • fodterapeuter

skal den behandles af det samarbejdsudvalg, der er mellem regionen og behandlerens forening.

Læs mere i klagevejledningen om serviceklage over privatpraktiserende sundhedspersoner (pdf)

Klik her for at klage over praksissektoren digitalt med NemID 

Du kan også  printe og udfylde denne klageformular til klager over lægevagten, alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger m.fl. og sende klagen til :

Region Midtjylland 
Regionssekretariatet
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Du skal klage skriftligt til regionen. Alle serviceklager på praksisområdet skal fremsættes inden 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.