Klager over anvendelse af tvang under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling behandles af de lokale psykiatriske patientklagenævn, der er oprettet i hver region (et nævn ved hver statsforvaltning).

Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.

Du kan klage over:

 • tvangsindlæggelse
 • tvangstilbageholdelse
 • tilbageførsel til en psykiatrisk afdeling
 • tvangsbehandling (også kaldet tvangsmedicinering)
 • tvungen opfølgning efter udskrivning
 • tvangsfiksering (også kaldet bæltefiksering)
 • anvendelse af fysisk magt, herunder indgivelse af beroligende medicin
 • beskyttelsesfiksering
 • anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse
 • personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
 • aflåsning af døre i afdelingen
 • oppegående tvangsfiksering
 • aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland

Du kan få bistand til at klage af den patientrådgiver, du har fået beskikket i forbindelse med tvangsindgrebet.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse truffet af dit lokale psykiatriske patientklagenævn, skal du sende din klage til det lokale psykiatriske patientklagenævn. Nævnet vil så sørge for, at din klage bliver forelagt den rette instans.

Du kan finde flere oplysninger om din mulighed for at klage over anvendelse af tvang i psykiatrien på naevneneshus.dk.

Kontakt Patientkontoret

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444
mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

eller

patientkontoret@rm.dk

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.

Oplysningspligt

Region Midtjylland har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne hos dig, eller hvis det sker fra andre end dig.

Læs mere om oplysningspligten