Den region, du bor i, er ansvarlig for, at du – så vidt det overhovedet er muligt – får et tilbud om behandling inden for de maksimale ventetider.

Hvis det hospital, du er henvist til, ikke kan tilbyde dig behandling inden for de maksimale ventetider, skal hospitalet tilbyde dig henvisning til et andet offentligt eller privat hospital her eller i udlandet inden for de maksimale ventetider. Hvis hospitalet ikke kan finde et offentligt eller privat hospital, skal hospitalet kontakte Sundhedsstyrelsen – hvis du ønsker det.

 

Bemærk, at de maksimale ventetider er generelle for visse kræft- og hjertesygdomme. Vurderer den behandlende læge, at din sygdom kræver hurtigere behandling, skal lægen tage initiativ til, at du får dette tilbudt.

Eksperimentel behandling i udlandet – "second opinion ordningen"

Hvis man har en livstruende sygdom, som man ikke kan tilbydes behandling for på offentlige sygehuse her i landet (efter reglerne om højt specialiseret behandling eller forskningsmæssig behandling), kan man få vurderet, om man kan have gavn af en eksperimentel behandling i udlandet eller på private sygehuse i Danmark.

Læs mere om second opinion på sundhedsstyrelsens hjemmeside.