Den region, du bor i, er ansvarlig for, at du – så vidt det overhovedet er muligt – får et tilbud om behandling inden for de maksimale ventetider.

Hvis det hospital, du er henvist til, ikke kan tilbyde dig behandling inden for de maksimale ventetider, skal hospitalet tilbyde dig henvisning til et andet offentligt eller privat hospital her eller i udlandet inden for de maksimale ventetider. Hvis hospitalet ikke kan finde et offentligt eller privat hospital, skal hospitalet kontakte Sundhedsstyrelsen – hvis du ønsker det.

 

Bemærk, at de maksimale ventetider er generelle for visse kræft- og hjertesygdomme. Vurderer den behandlende læge, at din sygdom kræver hurtigere behandling, skal lægen tage initiativ til, at du får dette tilbudt.

Eksperimentel behandling i udlandet – "second opinion ordningen"

Hvis man har en livstruende sygdom, som man ikke kan tilbydes behandling for på offentlige sygehuse her i landet (efter reglerne om højt specialiseret behandling eller forskningsmæssig behandling), kan man få vurderet, om man kan have gavn af en eksperimentel behandling i udlandet eller på private sygehuse i Danmark.

Læs mere om second opinion på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt Patientkontoret

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444
mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Patientkontoret har i øjeblikket ekstraordinært travlt, og der er derfor længere ventetid på både telefoniske og skriftlige henvendelser.

 

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

eller

patientkontoret@rm.dk

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.