Den region du bor i, er ansvarlig for, at du – så vidt det overhovedet er muligt – får et tilbud om behandling inden for de maksimale ventetider.

Hvis det hospital, du er henvist til, ikke kan tilbyde dig behandling inden for de maksimale ventetider, skal hospitalet tilbyde dig henvisning til et andet offentligt eller privat hospital her eller i udlandet inden for de maksimale ventetider. Hvis hospitalet ikke kan finde et offentligt eller privat hospital, skal hospitalet kontakte Sundhedsstyrelsen – hvis du ønsker det.

Bemærk, at de maksimale ventetider er generelle for visse kræft- og hjertesygdomme. Vurderer den behandlende læge, at din sygdom kræver hurtigere behandling, skal lægen tage initiativ til, at du får dette tilbudt.

Maksimale ventetider ved kræftbehandling

Maksimale ventetider ved iskæmisk hjertesygdom

Eksperimentel behandling i udlandet – "second opinion ordningen"

Genveje

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region, som du kan finde under Kontakt Patientkontoret

Har du spørgsmål til patientbefordring eller udbetaling af befordringsgodtgørelse? Så kontakt Kørselskontoret.

Kontakt Patientkontoret


Patientkontorets telefonnummer er 7841 0444

Vi har telefontid mandag kl. 9-12 og tirsdag til fredag kl. 10-12, samt onsdag kl. 14-15:30.

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.

Oplysningspligt

Region Midtjylland har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne hos dig, eller hvis det sker fra andre end dig.

Læs mere om oplysningspligten