www.venteinfo.dk kan du tjekke ventetiden på behandlinger og undersøgelser. Der er stor forskel på ventetiderne.
Du kan også bede din praktiserende læge eller speciallæge om at blive henvist til det offentlige hospital som har den korteste ventetid, med det samme.

www.sygehusvalg.dk kan du se, hvilke private hospitaler der har en aftale med regionerne.

www.sundhed.dk kan du også læse mere om patientrettigheder, klagesager og e-journal samt finde forskellige selvbetjeningsmuligheder.

www.borger.dk kan du se nøgletal om kvalitet og service på offentlige og private sygehuse og klinikker. Du kan se hvilke behandlingssteder, der behandler bestemte sygdomme og sammenligne sygehuse på baggrund af nøgletal.

International Sygesikring kan du læse mere om dine rettigheder til sygehjælp efter dansk lovgivning, EU - regler og andre internationale aftaler om sygesikring under midlertidige ophold eller bopæl i EØS-lande.

Læs mere om dine muligheder for at klage www.stpk.dk  

www.patienterstatningen.dk kan du læse om muligheder for erstatning og finde anmeldelsesskema.

Indrapporter, når der er sket noget, som ikke skulle være sket (utilsigtede hændelser), på www.dpsd.dk.

Lægevalg

Har du brug for høreapparat?

Sundhedsloven