I Patientkontoret er vi 14 erfarne medarbejdere, som kan hjælpe patienter og pårørende, der har brug for råd og vejledning i deres møde med sundhedsvæsenet.

Patientvejlederne er uafhængige af den øvrige sundhedsstab ved behandlingen af sager. Desuden har medarbejderne tavshedspligt og vil ikke uden dit samtykke henvende sig til hospitalsafdelinger m.v.

Du kan se en liste med navne på patientvejledere her