Som patient i det danske sundhedsvæsen har du en række rettigheder. Du har rettigheder inden en behandling, fx med behandlingsfrister, og du har ret til frit at vælge sygehus. 
Du har også rettigheder, hvis der sker en fejl under behandlingen, eller hvis du ønsker at klage.

Du kan læse om:

 

Sundhedsloven

Der findes regler om forholdet mellem patient og behandler. De fleste af disse regler er samlet i Sundhedsloven. 

Sundhedslovens regler om patienters retsstilling gælder i alle de tilfælde, hvor man som patient kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Alle autoriserede personer, der er beskæftiget med sundhedsfaglige opgaver, er omfattet af loven.

Lovens mål er bl.a. at sikre respekten for patientens værdighed, integritet og selvbestemmelsesret. Den skal også styrke tilliden og fortroligheden mellem patient og behandler.

Læs mere i Sundhedsloven